Fietsersbond Baarn reageert op de Mobiliteitsvisie Baarn

De gemeente Baarn werkt aan een nieuw Mobiliteitsbeleid. Deze bestaat uit een Visie, met bijbehorende Uitvoeringsagenda. In september is deze in een informatieve raadsvergadering behandeld. Namens de Fietsersbond heeft Dick van Veen hier ingesproken.

De nieuwe mobiliteitsvisie lijkt een goede stap voorwaarts op weg naar een duurzamer mobiliteitsbeleid: meer fiets en lopen, minder auto. Er wordt gestreefd om de infrastructuur op peil te brengen, en hierbij eerst prioriteit te geven aan de fiets en de voetganger. Alles staat of valt echter met de uitvoering ervan: hier is de visie nog vrij abstract in.

Mobvisie Baarn

Om die prioritering vorm te geven heeft de fietsersbond als eerste meer aandacht en prioriteit voor veilige schoolomgevingen. Kinderen moeten zonder angst zelfstandig naar school kunnen fietsen; de methodiek van de Fietsersbond om de auto hier letterlijk op afstand te plaatsen schept ruimte bij deze scholen. Daarnaast wordt dringend aandacht gevraagd voor enkele kruisingen die zwaar ondermaats zijn, zoals bijvoorbeeld o.a. de kruising Eemnesserweg – Nieuwstraat – Dalweg, de kruising Chopinlaan – Drakenburgerweg, de oversteek bij de Javalaan – Torenlaan. Tot slot dienen enkele langere wegen veiliger gemaakt worden, zoals de Eemnesserweg en de Bestevaerweg, die veel te smalle fietsstroken en te hard rijdend autoverkeer hebben. De volledige inspreektekst is op te vragen bij Dick van Veen via [email protected]

Categorieën